NİDA İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARI

VİZYON
Nida İnşaat ve Turizm A.Ş. 1985 yılından bu yana inşaat sektörünün önemli şirketlerinden biri olarak, ulusal ve uluslararası yatırımcıların beklentilerine uygun maliyet, kalite ve sürede projeler üretmektedir. Tahincioğlu Holding bünyesinde sürdürülebilir büyüme gerçekleştirerek dünyaca tanınan inşaat firmaları arasında yerimizi almayı hedefliyoruz.

MİSYON
Çevreye duyarlı, yasalara sadık, insana ve topluma saygılı olmayı kendine ilke edinen Nida İnşaat; Müşteri Memnuniyeti odaklı yaklaşımı çerçevesinde yaratıcı ve yenilikçi uygulama yöntemleri, seçkin danışman/çalışan kadrosu, teknolojik altyapısı ile her daim çözüm odaklı iş politikalarını benimser.

Nida İnşaat olarak inşaat sektörüne katma değer sağlayarak, üzerimize düşen oranda sektörün gelişimine yön verebileceğimize inanıyoruz.

DEĞERLER
Nida İnşaat’ın kurum politikalarını belirleyen temel değerleri arasında; “Güven, özveri, dürüstlük, sorumluluk ve hesap verilebilirlik, rekabet ve adalet, yenilikçilik, yaratıcılık ve mükemmeliyetçilik, karşılıklı saygı, etkin iletişim, çalışan ve müşteri memnuniyeti, doğaya ve çevreye saygı” yer alır.

Nida İnşaat benimsediği Entegre Yönetim Sistemi kapsamında; proses yaklaşımını kullanan, risk temelli düşünme ile Toplam Kalite Anlayışını sağlayan Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bulunmaktadır.

Bu çerçevede;
Kalite Yönetim Sistemi; tüm faaliyetlerin risk ve fırsatları önceden ön görerek, kalite şartlarını gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetlerini sağlayacak gerekli önlemlerin alınması ve Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi,

Çevre Yönetim Sistemi; tüm faaliyet süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkilerin doğayla uyumlu ölçekte olması sağlanırken, çevreyi koruyarak, kirliliği önlemeye yönelik tedbirlerin önceden alınarak düzenlemelerin yapılması, Çevre Yönetim Sistemin’ in etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek tehlike ve olayları, önceden belirlenen tehlikeler açısından sistematik olarak incelenmesi, meslek hastalıkları dahil insan sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması, yaralanma, sağlık sorunlarının önlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin performansının sürekli olarak iyileştirilmesi, entegre bir şekilde gerçekleştirilir.

Nida İnşaat üst yönetimi tüm çalışmalarda; müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyecek risklerin kontrol altına alınmasını, yasal ve diğer zorunluluklara uyulmasını, sistemlerinin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakların temin edilmesini, performansların olumlu yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, aldırılmasını taahhüt etmektedir.